Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

2547 Sayılı YÖK'nun 13. ve izleyen maddeleriyle 21.11.1983 gün ve 18228 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilat Hakkındaki 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin 35. maddesine göre kurularak, çalışmalarını yürütmektedir. Yukarıda anılan kanun hükmündeki kararnamenin 35. maddesine göre:

a) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını korumak, 

b)Üniversitenin tasarruflarını yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, 

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

 

            Müşavirliğimiz Misyonu: Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olarak üniversitemizin taraf olacağı hukuki problem ve davaların en aza inmesini sağlamak, Üniversitenin öğrencileri, öğretim üyeleri, v.s. diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek, Üniversitemiz personelinin iş ve işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak için talep edilen hukuki bilgileri vermek, değişen yasal mevzuatı yakından takip etmek.

 

Müşavirliğimiz Vizyonu: Çağdaş bir Üniversitenin Hukuk Müşavirliği olarak, idarenin mevcut yasalara uygun işlem tesisinin sağlanarak hukuki ihtilaf ve davaların minimum düzeye inmesini sağlamak, mevcut adli ve idari davaların Üniversitemiz lehine sonuçlanabilmesini teminen idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması olarak belirlenmiştir.