Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Sosyal ve Beşeri BilimlerFen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başkanlıklarına yapılacak başvurular için:

Başvurulacak Etik Kurul Başkanlığına hitaben yazılacak dilekçeye, Proje Yürütücüsünün adı ve unvanı, Projenin tam ismi ve etik kurul izninin hangi amaçla kullanılacağı, ayrıca ve açıkça yazılması gerekmektedir.  

Dilekçeye(İlgili Etik Kurula Hitaben Yazılacak Dilekçe), Etik Kurul Başvuru Formunun ayrıntılı şekilde doldurulmuş ve imzalanmış halinin, Projeye ilişkin bilgi, belgelerin, bilgilendirilmiş onam formunun, varsa anket örneğinin, Araştırmanın amacı, yöntemi, veri analizi vb. tüm süreçleri içeren tam metnin eklenmesi gerekmektedir.

Not: Tüm evrakların imzalanması, eklerin paraflanması ve tüm evraklara sıra numarası verilmesi, lisansüstü çalışmalarda danışman imzası, araştırmalarda kullanılacak yöntem ve veri toplama araçları hakkında ayrıntılı bilginin (daha önce uygulanmış bir yöntem mi? yeni geliştirilmiş bir yöntem mi? vb.)  başvuru formunda yer alması gerekmektedir.
Not: Başvuruların en geç her ayın son gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

 

 


Oluşturma: 21 Şubat 2018