Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

18.08.2012  gün  ve  28388  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin,

1.    12. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin İPTALİNE, 

2.    18.  maddesinin  2.  fıkrası;  aynı  maddenin  4.  fıkrasında  geçen  "rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu" ibaresi ve 5. fıkrasındaki "rektör" ibaresinin İPTALİNE, 3.   13. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "...Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir." cümlesinin  İPTALİNE karar verilmiş

Mahkeme Kararı(Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği) Hk..pdf

EK-1.pdf

EK-2.pdf


06 Nisan 2021