Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Bilgi Edinme talepleri değerlendirilirken 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerinin her bir talep için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi Edinmeye konu soruşturmanın tekemmül etmiş olması halinde; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 19/a,b bendleri gereğince özel hayatın korunmasına riayet ederek üçüncü şahıslara ait kimlik bilgileri ile kimliklerinin tespitine imkan veren her türlü bilgi ve ifade karartılmak ve ifade tutanakları ile tanık ifadelerini içeren kısımlar çıkartılmak suretiyle, kendisi ile ilgili bilgilerin başvuru sahibinin erişimine sunulması ve bu hususlara azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu


30 Kasım 2020