Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Ulusal ve uluslararası sınıflamaların ilgili kurum ve kuruluşlarda kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan ve ekinde istatistiki amaçlı faaliyet, ürün, meslek, eğitim, bireysel tüketim, devlet fonksiyonları ve kamu sektörü bazında toplanacak, paylaşılacak ve yayımlanacak bilgilerde, idari kayıt veya kayıt sistemlerinde kullanılmak üzere 11 adet istatistiki sınıflamayı içeren "İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200128M1-1.htm) 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200128M1-1.htm

 


22 Haziran 2020