Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup tüm birimlerin bu konuda yeterli dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6698&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ki%C5%9Fisel%20verilerin&Tur=1&Tertip=5&No=6698


20 Şubat 2018