Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler / Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başkanlıklarına yapılacak başvurular için:

Başvurulacak Etik Kurul Başkanlığına hitaben yazılacak dilekçeye, Proje Yürütücüsünün adı ve unvanı, Projenin tam ismi ve etik kurul izninin hangi amaçla kullanılacağı, ayrıca ve açıkça yazılması; dilekçeye, Etik Kurul Başvuru Formunun ayrıntılı şekilde doldurulmuş ve imzalanmış halinin, Projeye ilişkin bilgi, belgelerin, bilgilendirilmiş onam formunun, varsa anket örneğinin, Araştırmanın amacı, yöntemi, veri analizi vb. tüm süreçleri içeren tam metnin eklenmesi ve başvuruların en geç her ayın ilk haftası içerisinde yapılması gerekmektedir.  (https://etikkurul.usak.edu.tr/)

 

Not: Uşak Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi'nin 15. maddesinin 2. fıkrası  "Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun görevi sona erer." hükmü gereğince Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun görevi sona ermiş olup bu konudaki başvurular Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılması gerekmektedir. (https://tip.usak.edu.tr/)


20 Şubat 2018