Uşak Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181115.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181115.htm

15 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30596

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/5/2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 90 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yıl/yarıyıllarda başarısız oldukları dersleri almak koşuluyla 90 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/5/2016

29703

 


15 Kasım 2018